THƯ CỦA PHAO-LÔ GỞI CHO HỘI THÁNH PHI-LÍP (Phi-líp 3:1-3) – Ê-XƠ-TÊ

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.