SỰ NHẬN BIẾT CHÚA CỦA PHAO-LÔ (Phi-líp 3:8-11) Ê-XƠ-TÊ

[ipages id="18"]
Ê-xơ-tê

Leave a Reply