SỰ CÔNG BÌNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI ĐƯỢC BÀY TỎ (Rô-ma 1:1-7) – TIMOTHE

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.