Phục Hưng Hội Thánh Đang Ngủ Quên (Khải Huyền 2:1-7) – Ms Gs Lê Trung Việt

Phục Hưng Hội Thánh Đang Ngủ Quên (Khải Huyền 2:1-7) – Ms Gs Lê Trung Việt

Khải 2:1-7

I. GIỚI THIỆU
  A. Bảy, là thư ba chiều (khía cạnh) đến từ Jesus
     1. Những lá thư tới bảy hội thánh hiện tại tại thời điểm đó
     2. Những lá thư đại diện hình ảnh tiên tri của hội thánh
     3. Những lá thư giải quyết với những vấn đề trong những hội thánh mọi thời đại
  B. Hội chúng ta/nhà hội cũng có ba chiều
     1. Chúng ta là những cá thể riêng tư, vậy chúng ta có những nhu cầu riêng tư
     2. Chúng ta là thành viên của những gia đình, vì vậy chúng ta có những nhu cầu gia đình
     3. Chúng ta là thành viên của hội thánh này, vậy chúng ta chia sẽ những nhu cầu của hội thánh
  C. Chúa bày tỏ một kế hoạch để phục hưng hội thánh đang ngủ quên
II. NỘI DUNG
  A. Chua khen ngợi hội thánh (c 1-3)
     1. Khen là cả một nghệ thuật
       a. “
Lời khen tốt là một món quà tinh thần vô cùng quý giá đối với con người. Khi chúng ta đạt
được
một điều tốt, thành công trong công việc nào đó, lời khen mang ý tốt và chân thành từ người
khác với mình sẽ
phần thưởng mà ai cũng mong muốn. Nhận được lời khen tốt, điều đầu tiên ta
cảm thấy đó
sự vui vẻ, phấn khởi” (Google)
      b. Bắt đầu câu chuyện nào đó bằng một lời khen cũng là bí quyết hiệu quả trong giao tiếp. Khen
ngợi không chỉ là nghệ thuật giao tiếp mà còn đem lại niềm vui cho người khác và làm cho cuộc
sống của chúng ta trở nên hạnh phúc hơn. “Báo Cà Mau”
    2. “Ta biết công việc ngươi, sự khó nhọc ngươi…”
     3. Jesus bắt đầu lá thư của Ngài bằng việc khen ngợi hội thánh về những điểm tích cực
       a. Đây là một tấm gương tốt cho mỗi chúng ta
       b. Chúng ta có đủ những lời chê bai, chúng ta cần những lời khen ngợi
     4. Chúa của chúng ta đã khen hội thánh về khó nhọc, kiên nhẫn, và sự thành tín
     5. Khen ngợi là một sự tích cực, than phiền là tiêu cực (Phi 4:8) “
Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều
chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi
đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em
phải nghĩ đến.”
6. Tìm kiếm những điều tốt về hội thánh, hôn nhân , và gia đình của quí vị
 B. Chúa chỉ ra một vấn đề trong hội thánh (c 4)
     1. Hội thánh trông có vẻ tốt nhưng nó có một vấn đề nghiêm trọng
       a. Đối mặt với nan đề thật là một điều quan trọng.
– Trong đời sống cơ đốc chúng ta đối diện với nhiều nan đề
– Nan đề từ bên ngoài và nan đề từ bên trong (tấm lòng)
       b. Nan đề trong hội thánh này tình yêu đang bị suy giảm “
Nhưng điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ
lòng kính mến ban đầu
.”
– Không kiên định
– Không chung thủy
     2. Khi tình yêu suy giảm trong bước đi của chúng ta với ĐCT, chúng ta đi xa Ngài
       a. Đời sống dâng hiến/chịu khổ của chúng ta; nó không còn là điều ưu tiên
       b. Những tổn thương trở nên bình thường; chúng ta vui đùa với sự cám dỗ

     3. Trong hôn nhân khi tình yêu suy giảm, nó trở nên tranh chiến ….
       a. Sự êm ấm của hônn nhân đó ra đi; thiếu vắng điều gì đó
       b. Trách nhiệm thay thế cho sự tự nguyện, vui thỏa; hai người chỉ trông chờ đến hồi kết
       c. Khi tình yêu suy giảm thì niềm tin lẫn nhau cũng giảm theo và thay vào đó là sự nghi ngờ
     4. Trong hội thánh khi tình yêu suy giảm, mọi thứ đều trở thành máy móc
       a. Người ta đi nhóm nhưng ít hay không cần chú ý đến HT…
       b. Tôn giáo trở thành một lộ trình được lặp lại theo thói quen…. hình thức…
     5. Khi tình yêu bị đánh mất thì không còn ai nhận ra mình là tín đồ của Christ – đây là một điều đáng
buồn và đáng báo động.
 C. Chúa bày tỏ một phương thuốc để phục hưng trong hội thánh (c5)
Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút
từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình; bằng chẳng vậy, ta sẽ
đến cùng ngươi, nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó.”
   1. Nhớ lại: có một thời điểm tốt hơn trong sự bước đi với ĐCT
       a. Một thời điểm nào đó mà mình hăng hái hơn trong sự phục vụ, truyền giáo, nhóm lại…
       b. Đời sống cầu nguyện đầy ý nghĩa, đầy năng quyền đã từng có trước đây…?
       c. (Thi thiên 42:4-5) “
Xưa tôi đi cùng đoàn chúng, Dẫn họ đến nhà Đức Chúa Trời, Có
tiếng reo mừng và khen ngợi… Một đoàn đông giữ lễ; Rày tôi nhớ lại điều ấy, và
lòng buồn thảm.
5 Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình
ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa; Vì nhờ mặt
Ngài, bèn được cứu rỗi”
     2. Ăn năn: nghĩa là quay trở lại, đối mặt cùng nó…
       a.
Hối cải hoặc Ăn năn là sự thay đổi trong tư tưởng và hành động nhằm chỉnh sửa sự sai trái
để được tha thứ. Trong nội hàm tôn giáo, hối cải thường được xem là sự xưng tội
trước
Thiên Chúa, từ bỏ tội lỗi nghịch cùng ngài, và dứt khoát theo đuổi nếp sống mới phù
hợp với lẽ đạo/lời Chúa. Hối cải bao hàm sự xưng nhận tội lỗi, cam kết hoặc quyết tâm không
tái phạm, và nỗ lực bồi thường thiệt hại. “Vietchristian”
       b. ĐTL cáo trách tội lỗi hay là sự quá phạm của chúng ta để rồi chúng ta xưng tội với Ngài và ăn năn
       c. Đừng quá chai lì khi được ĐTL cáo trách sự vi phạm của mình
     3. Trở lại/làm lại: quay trở lại nơi mà một thời như là một cơ đốc nhân, mội người chồng/vợ, hay là một
thành viên …
     4. Học theo David (TT 51:10) “
Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong
sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng
III. KẾT LUẬN
 A. Tình yêu suy giảm hay bị đánh mất là điều đáng buồn, nhưng phục hồi tình yêu làm chúng ta vui mừng
 B. Sự phục hưng đang chời đợi những ai nhới lại, ăn năn, và quay trở lại cùng Ngài (2 Sử ký 7:14) “

nhược bằng dân sự ta, là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và trở lại,
bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ

Mục sư Giáo sư Lê Trung Việt

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.