Bài đố Kinh Thánh (trắc nghiệm) thứ 3

Bài đố Kinh Thánh (trắc nghiệm) thứ 3

 

Xin vui lòng bấm nút bên dưới để làm bài (dành cho người có gmail)

Bài đố Kinh Thánh thứ 3:

Bài đố Kinh Thánh trắc nghiệm (dành cho người không có gmail):

Xin vui lòng làm ra giấy hoặc đánh giấy dưới dạng word và nộp qua Zalo Ms Phan Kiều: 0908141676

Phần 1: Tôi là ai?

(Đoán nhân vật trong Kinh Thánh)

1. Toàn thân tôi mặn chát, và tôi trở thành tượng muối vì bất tuân lời thiên sứ, mà quay đầu ngó lại sau.

A. Lót

B. Vợ Lót

C. Áp-ra-ham

D. Sa-ra

2. Tôi là tổ phụ dân Ê-đôm?

A. Gia-cốp

B. Ích-ma-ên

C. Ê-sau

D. Áp-ra-ham

3. Tôi là người thứ hai bị Áp-ra-ham bảo rằng vợ ông là em gái ông, tôi là vua của xứ Ghê-ra và tôi tính sai bắt Sara, vợ Áp-ra-ham làm vợ mình.

A. Vua A-bi-mê-léc

B. Vua Mên-chi-xê-đéc

C. Vua Pha-ra-ôn

D. Vua Bê-la

4. Tôi xa cha từ thuở nhỏ. Trong đồng vắng, khi khát nước, mẹ tôi la khóc, tôi cũng khóc. Đức Chúa Trời nghe tiếng khóc tôi, ban nước uống cho chúng tôi.

A. Gia-cốp

B. I-sác

C. A-ga

D. Ích-ma-ên

5. Tôi quên ơn của Giô-sép hai năm, từng ở tù chung với Giô-sép và được vua phục chức đúng như lời giải chiêm bao của anh ấy cho tôi.

A. Quan thượng thiện

B. Quan tửu chánh

C. Chủ ngục

6. Trong các anh trai của Giô-sép, tôi là người không muốn làm hại Giô-sép ?

A. Giu-đe

B. Ru-bên

C. Si-mê-ôn

D. Bên-gia-min

Phần 2: Trả lời câu hỏi

7. Giô-sép trở thành người cầ quyền trên Ai-cập (chỉ đứng sau vua) lúc bao nhiêu tuổi ?

A. 50 tuổi

B. 40 tuổi

C. 30 tuổi

D. 20 tuổi

8. Trước khi lên cầm quyền trên Ai-cập, thì tổng cộng những năm cơ cực của Giô-sép (làm đầy tớ và tù nhân) là bao nhiêu năm ?

A. 10 năm

B. 11 năm

C. 12 năm

D. 13 năm

9. Chuyến đi mua lúa đầu tiên của các anh Giô-sép, ai bị bắt giữ lại tại Ai-cập để những người khác được đem lúa trở về ?

A. Ru-bên

B. Giu-đa

C. Si-mê-ôn

D. Bên-gia-min

10. Tìm địa chỉ câu trả lời theo hình ảnh dưới đây?

Trả lời:………………………………………………………………………………………

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.