Bài đố Kinh Thánh (trắc nghiệm) thứ 2

 

Xin vui lòng bấm nút bên dưới để làm bài (dành cho người có gmail)

 

Bài đố Kinh Thánh trắc nghiệm (dành cho người không có gmail):

Xin vui lòng làm ra giấy hoặc đánh giấy dưới dạng word và nộp qua Zalo Ms Phan Kiều: 0908141676

Bài đố Kinh Thánh thứ 2:

Phần 1: Tôi Là Ai?

(Đoán nhân vật trong Kinh Thánh)

1. Ông là 1 người trọn vẹn, công bình, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. (Gợi ý: Tên của ông thêm 1 ký tự nữa là thành ‘lễ giáng sinh’)

A. A-đam

B. Ca-in

C. Nô-ê

D. Hê-nóc

2. Người cao tuổi nhất có tên gì?

A. Giê-rệt

B. Mê-tu-sê-la

C. Ma-ha-la-le

D. Kê-nan

3. Ông là thợ săn can đảm trước mặt Đức Giê-hô-va và là anh hùng đầu tiên trên mặt đất

A. Hê-nóc

B. Ca-in

C. Nim-rốt

D. Lê-méc

4. Con người nói dối đầu tiên trên mặt đất là ai ?

A. A-bên

B. Ca-in

C. Nô-ê

D. Lê-méc

5. Ai đặt tên cho ‘người phái yếu’ là ‘người nữ’?

A. Đức Chúa Trời

B. A-đam

C. Thiên sứ

D. Không ai cả

Phần 2: Trả lời bằng trắc nghiệm

6. Hê-nóc đồng đi với Đức Chúa Trời trong 300 năm, rồi mất biệt, bởi vì ………?

A. Đức Chúa Trời tiếp người đi

B. Thiên sứ tiếp người đi

C. Người mất tích

D. Người tự biến mất

7. Trong thành Sô-đôm có được bao nhiêu người công bình ?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

8. Hầu hết đàn ông trong thành Sô-đôm có đặc tính gì ?

A. Tà dâm

B. Đồng tính luyến ái

C. Hung bạo

D. Ngoại tình

9. Hai dân tộc nào ra từ việc loạn luân ?

A. Y-sơ-ra-ên và Ê-đôm

B. Mô-áp và Y-sơ-ra-ên

C. Mô-áp và Am-môn

D. Ê-đôm và Mô-áp

10. Ê-sau đã bán lấy quyền trưởng nam cho em mình là Gia-cốp để đổi lấy cái gì ?

A. Một tô canh đậu đỏ

B. Một tô canh đậu xanh

C. Một tô canh đậu đen

D. Một tô canh bình thường

Leave a Reply