Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS LÊ HỮU HẬU QUẢN NHIỆM CẦN 30 CÁI GHẾ

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS LÊ HỮU HẬU QUẢN NHIỆM CẦN 30 CÁI GHẾ

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh do Ms Lê Hữu Hậu quản nhiệm cần 30 cái ghế.

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.