Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS K LẾCH QUẢN NHIỆM CẦN XÂY NHÀ BẾP VÀ NHÀ VỆ SINH

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh K Lếch quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần xây nhà bếp và nhà vệ sinh.

Tổng cộng: 40 000 000 VNĐ = 1750 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Leave a Reply