Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH HỒNG PHE QUẢN NHIỆM CẦN XÂY NHÀ VỆ SINH VÀ CẨN 80 CÁI GHẾ

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh Hồng Phe quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần làm nhà vệ sinh và cần 80 cái ghế. Tổng cộng: 33 000 000 VNĐ = 1450 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Leave a Reply