Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH KHÉP QUẢN NHIỆM CẦN 20 CÁI BÀN GHẾ GỖ VÀ 4 CÁI QUẠT

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO MS ĐINH KHÉP QUẢN NHIỆM CẦN 20 CÁI BÀN GHẾ GỖ VÀ 4 CÁI QUẠT

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Ms Đinh Khép quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần:

  • 20 cái bàn ghế gỗ dài 2 mét (1.200.000 VNĐ/1 cái) = 24.000.00 VNĐ 

  • 4 cái quạt (500.000 VNĐ/1 cái) = 2.000.000 VNĐ 

Tổng cộng: 26 000 000 VNĐ = 1140 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.