Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO TĐ ĐINH THỊ LẠC QUẢN NHIỆM CẦN 5 300 USD ĐỂ XÂY NHÀ NGUYỆN

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO TĐ ĐINH THỊ LẠC QUẢN NHIỆM CẦN 5 300 USD ĐỂ XÂY NHÀ NGUYỆN

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh ở Sơn Hà, Quảng Ngãi do Tđ Đinh Thị Lạc quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần 120 000 000 VNĐ để xây nhà nguyện biệt riêng với nhà ở.

120 000 000 VNĐ = 5 300 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.