NÔ LỆ CHO SỰ CÔNG BÌNH (Rô-ma 6:15-23) – EXOTE

[ipages id="34"]

Leave a Reply