CƠ ĐỐC NHÂN VỚI TỘI LỖI (Rô-ma 6:1-14)

[ipages id="30"]

Leave a Reply