CẦU THAY CHO VẤN ĐỀ: Ms Nguyễn Tiến Sĩ cần 1 máy tính mới để soạn bài giảng

 

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Ms Nguyễn Tiến Sĩ cần 1 máy tính mới để soạn bài giảng

Xin Chúa tiếp trợ trong ý muốn của Ngài.

Leave a Reply