CẦU THAY CHO VẤN ĐỀ: Mẹ của Mục sư Đinh Dĩa (Bà Đinh Thị Bè, 68 tuổi) ở Hội Thánh Chúa ở xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi bị ngã và tai biến

CẦU THAY CHO VẤN ĐỀ: Mẹ của Mục sư Đinh Dĩa (Bà Đinh Thị Bè, 68 tuổi) ở Hội Thánh Chúa ở xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi bị ngã và tai biến

 

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho mẹ của Mục sư Đinh Dĩa ở Hội Thánh Chúa ở xã Sơn Linh, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi: 

Bà Đinh Thị Bè sinh năm 1954 (68 tuổi) bị ngã và tai biến vào ngày 16/3/2022.

Xin Chúa chữa lành cho bà theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.