A BA CHA YÊU ƠI TĐ Đinh Minh Dã tôn vinh Chúa

A BA CHA YÊU ƠI TĐ Đinh Minh Dã tôn vinh Chúa

 

.

Aba Cha Yêu Ơi

Ca sĩ: Quỳnh Nga
A – ba, Cha yêu ơi!  A – ba, Cha yêu ơi!
Ngài nhìn con ôm yêu thương con vào lòng,
Ngài dẫn dắt suốt mọi lối đi.
A – ba, Cha yêu ơi! Hỡi Chúa Cha cao vời,
Ngài hằng bên con đây ban sức mới luôn.
Chúa nhân từ thay. Ngài biết rõ mỗi nỗi lòng, mỗi niềm đau.
Ngài xua tan bao âu lo trong đời con,
này là lòng khát khao, xin Cha Ngài làm tươi mới luôn.
Cuộc đời con hôm nay xin dâng trọn lên Ngài.”

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.