ĐỨNG TRÊN LỜI HỨA (Giô-suê 21:43-45) – Ms Lê Trung Việt

Đứng Trên Nhng Li Ha

 

Giô-suê 21:43-45 43Thế thì, Đức Giê-hô-va ban cho Y-raên cxmà Ngài đã thề ban cho tphh. Dân Y-raên nhn làm sn nghip, và tại đó. 44Đc Giê-hôva làm cho tứ phía đều được an nghỉ, y như Ngài đã thề cùng t phh, chng có mt k t nghch nào còn đứng ni trước mt h. Đức Giê-hô-va phó hết thy k t nghch vào tay h. 45Trong các li lành mà Đức Giê-hô-va đã phán cho nhà Yraên, chng có mt li nào là không thành: thảy đều ng nghim hết.”

 

GII THIU

  1. Bc tranh bình an cui cùng

-Một lãnh đạo chiến thắng tận hưởng niềm vui của mình

-Giô-suê vui mừng trong sự thành tín của ĐCT

2. Tt c chúng ta ai cũng đối din vi nhng trn chiến trong cuc đời

-Một số chiến đấu mỗi ngày với những nan đề bình thường của cuộc đời

-Một số đang phải đối mặt sống chết với những căn bệnh hay sự thất vọng

-Một số liên qua đến sự xung khắc với con người, bạn bè, hàng xóm láng giềng

3. Giô-suê đối mt vi những đối thmnh mẽ và đã chiến thng

 

NI DUNG

 

1.Giô-suê cn nhng li ha của ĐCT: (Giô-suê 1:1-2)

 Sau khi Môise, tôi t ca Đức Ghôva, qua đời, Đức Giê-hôva phán cùng Giôsuê, con trai ca Nun, tôi t ca ise, mà rng: 2 Môi-se,tôi t ta, đã chết; y gi ngươi c dân s ny hãy đứng dy đi qua sông Giôđanh, đặng vào x mà ta ban cho n Yraên.”

– Những trách nhiệm của ông quá lớn

+Môi-se đã chết và ông phải đảm nhiệm mạng lệnh

+Ông phải đưa dân sự của mình vào trong đất hứa

– Người tiền nhiệm của ông đã đối mặt với nhiều khó khăn

    +Dân sự đã càu nhàu về sự lảnh đạo của ông

    +Họ giữ thái độ muốn thối lui và từ bỏ

– Làm sao Giô-suê có thể hy vọng thành công dưới những tình huống như thế này?

-Hy vọng duy nhất của ông là ĐCT sẽ đến thông qua việc này (lời hứa)

 

  1. Nhng li ha này gì?:

    (c3-9)

-Ca-na-an sẽ bị chinh phục và chiếm giữ: Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se”

-Giô-suê có thể chinh phục những kẻ thù của mình: Trót đi ngươi sống, sẽ chẳng ai chống cự được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.”

-Chúa sẽ luôn ở cùng ông

-Chúa sẽ không bao giờ từ bỏ ông

-Ông không cần phải sợ hay khủng hoảng tinh thần Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.”

 

  1. Nhng li hứa ban cho chúng ta cũng đảm bảo như thế

-Chúng ta có lời hứa về sự chiến thắng cuối cùng (1 Cô-rinh-tô 15:57) Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thng, nhờ Đức Chúa sus Christ chúng ta.”

-Chúa có lời hứa sẽ ở với chúng ta mãi mãi (Ma-thi-ơ 28:20)

-Chúng ta có lời hứa là Chúa sẽ không bao giờ quân chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5-6) Ch tham tin; hãy ly điều mình có làm đủ rồi, vì chính Đức Chúa Tri có phán rng: Ta schẳng lìa ngươi đâu, chng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được ly ng tin chc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không schi hết. Người đời làm chi tôi được?”

-Chúng ta được dạy rằng đừng bao giờ sợ hãi và suy sụp tinh thần (Ê-sai 41:10-13) Đng s, vì ta vi ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Ca Trời ngươi! Ta sẽ bsc cho ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Ny, nhng kni giận cùng ngươi sẽ h thn nhuc nhơ. Những kdy lên nghch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mt. Nhng kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chng thy; nhng kgiao chiến cùng ngươi sẽ b dit và thành không. Vì ta, là Giê-hô-va Đức Ca Trời ngươi, sẽ nm tay hu ngươi, và phán cùng ngươi rằng: Đừng s, ta s giúp đỡ ngươi;”

 

  1. Giô-suê thấy được nhng li ha ca ĐCT đúng/có thật và chúng ta cũng sẽ:

-Chúa ban cho Giô-suê mọi điều Ngài hứa (Giô-suê 21: 43-45)

+Dân sự của Giô-suê chiếm lấy vùng đất

+Giô-suê và dân sự của ông được nghỉ ngơi

+Kẻ thù của dân sự bị đánh bại và câm lặng

-Jesus đã đánh bại kẻ thù của chúng ta tại thập tự giá (Giăng 19: 30) “… Mọi việc đã được trọn”

-Sự phục sinh của Ngài đảm bảo Đáng Cứu Thế và sự cứu chộc của chúng ta (Rô-ma 1:4) theo thn linh ca thánh đức, thì bi s sng li ca Ngài t trong kchết, được tỏ ra là Con Đức Chúa Tri có quyn phép, tc là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta,”

 

KT LUN

1. Chúng ta cũng có thể đứng vng trên li ha ca ĐCT

2. Trn chiến chúng ta đang đối diện đó là gì?

3. Tin nơi Ngài và có s chiến thng mi ngày!

Leave a Reply