Tạ Ơn Chúa – Cảm Ơn Ân Nhân (Phu nhân MS VÕ ĐỨC HÒA ĐÃ GIÚP 200 USD & ĐỖ NGỌC PHƯỢNG ĐÃ GIÚP 1000 USD)

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.