CHÍNH CHÚA CHỌN CON – Cô Tâm Smith tôn vinh Chúa

CHÍNH CHÚA CHỌN CON – Cô Tâm Smith tôn vinh Chúa

 

Chính Chúa Chọn Con

Nguyễn Hồng Ân

 
Chẳng phải con đã chọn Ngài
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó
Chẳng phải con đã yêu Chúa (chẳng phải con đã yêu Chúa)
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài
Từ lúc con chưa nhận biết Ngài
Ngài yêu con (ngài yêu con)
Giữa muôn người Ngài đã chọn con
Xin dùng con theo ý của Ngài
Làm tay chân cho người què cụt
Cùng làm tai cho người bị điếc
Xin dùng con theo ý của Ngài
Làm đôi mắt cho người bị mù
Làm tiếng kêu cho người bị oan
Chẳng phải con đã chọn Ngài
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó
Chẳng phải con đã yêu Chúa (chẳng phải con đã yêu Chúa)
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài
Từ lúc con chưa nhận biết Ngài
Ngài yêu con (ngài yêu con)
Giữa muôn người Ngài đã chọn con
Xin gửi con đi tới mọi miền
Để đem cơm cho người nghèo hèn
Và tặng nước cho người còn khát
Xin gửi con vào khắp muôn nhà
Tặng thuốc thang cho người bệnh tật
Tặng chiếu chăn cho người lạnh co
Chẳng phải con đã chọn Ngài
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó
Chẳng phải con đã yêu Chúa (chẳng phải con đã yêu Chúa)
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài
Từ lúc con chưa nhận biết Ngài
Ngài yêu con (ngài yêu con)
Giữa muôn người Ngài đã chọn con
Xin gởi con ra khắp nẻo đường
Bàn tay nâng ánh đèn rọi đường
Tỏa lửa ấm cho người lạnh giá
Xin gởi con ra khắp nẻo đường
Cảm thông chia vui buồn phận người
Và sớt chia cho đời niềm vui
Chẳng phải con đã chọn Ngài
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó
Chẳng phải con đã yêu Chúa (chẳng phải con đã yêu Chúa)
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài
Từ lúc con chưa nhận biết Ngài
Ngài yêu con (ngài yêu con)
Giữa muôn người Ngài đã chọn con
Xin gửi con vào khắp thôn làng
Ủi an trao cho người khổ sầu
Gởi lòng tin cho người buồn chán
Xin gởi con vào khắp buôn làng
Niềm vui trao những người buồn phiền
Người lắng lo xin gởi bình an
Chẳng phải con đã chọn Ngài
Nhưng chính Ngài chọn con trước đó
Chẳng phải con đã yêu Chúa (chẳng phải con đã yêu Chúa)
Nhưng chính Ngài yêu con từ trước
Từ lúc con chưa biết yêu Ngài
Từ lúc con chưa nhận biết Ngài
Ngài yêu con (ngài yêu con)
Giữa muôn người Ngài đã chọn con

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.