CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI – Ca sĩ nhí tôn vinh Chúa

CON CHỈ MONG TÔN CAO DANH NGÀI – Ca sĩ nhí tôn vinh Chúa

 

Con Chỉ Mong Tôn Cao Danh Ngài Con

 

 chỉ mong tôn cao danh Ngài

Giờ con lặng yên đến trước ngôi Thánh Ngài

Vì con luôn muốn bên Ngài

Tại chính nơi thánh này

Và quỳ đây dưới chân Chúa lòng yêu mến Chúa

Suốt cuộc đời này lòng con khát khao chỉ muốn Cha vui lòng

Nguyện lời tôn vinh con khiến Cha đẹp lòng

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.