ĐỜI CÓ GIÊ-XU – Cô Tâm Smith tôn vinh Chúa

ĐỜI CÓ GIÊ-XU – Cô Tâm Smith tôn vinh Chúa

ĐỜI CÓ GIÊ-XU

Đời có Jesus phước hạnh tràn dâng khắp miền

Đời có Jesus con vững lòng vui bước đi

Thiên Chúa bên con con chẳng sợ gì!

Dù đời có lắm đau thương nhưng Ngài luôn dắt đưa.

Đời sẽ ra sao nếu cuộc đời không có Ngài

Đời sẽ ra sao khi Chúa Ngài không cứu con

Bao nỗi cô đơn giông tố dập vùi

Cuộc đời không có Jesus con còn ý nghĩa chi.

Nhưng con đây phước hạnh nhờ ơn đến từ Trời

Chúa hằng cùng con bước từng ngày

Nào thấy cô đơn!

Giờ đây con xin hứa trọn đời đi theo Cha

Con chẳng hề nản lòng nơi chốn nhân gian.

Giờ đã quăng xa những ngày tội ô chán chường

Giờ đã quăng xa bao dối lừa bao xấu xa.

Xin Chúa thương con, biến đổi con nhiều

Hạ mình trung tín yêu thương như Lời Cha đã ban.

Đời có Jesus phước hạnh tràn dâng khắp miền

Đời có Jesus con vững lòng vui bước đi

Thiên Chúa bên con con chẳng sợ gì!

Dù đời có lắm đau thương nhưng Ngài luôn dắt đưa.

Đời sẽ ra sao nếu cuộc đời không có Ngài

Đời sẽ ra sao khi Chúa Ngài không cứu con

Bao nỗi cô đơn giông tố dập vùi

Cuộc đời không có Jesus con còn ý nghĩa chi.

Nhưng con đây phước hạnh nhờ ơn đến từ Trời

Chúa hằng cùng con bước từng ngày

Nào thấy cô đơn!

Giờ đây con xin hứa trọn đời đi theo Cha

Con chẳng hề nản lòng nơi chốn nhân gian.

Giờ đã quăng xa những ngày tội ô chán chường

Giờ đã quăng xa bao dối lừa bao xấu xa,

Xin Chúa thương con, biến đổi con nhiều

Hạ mình trung tín yêu thương như Lời Cha đã ban.

Xin Chúa thương con, biến đổi con nhiều

Hạ mình trung tín yêu thương như Lời Cha đã ban.

Xin Chúa thương con, biến đổi con nhiều

Hạ mình trung tín yêu thương như Lời Cha đã ban…

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.