CHÁY LÊN – Thầy Võ Đức Anh tôn vinh Chúa

CHÁY LÊN – Thầy Võ Đức Anh tôn vinh Chúa

CHÁY LÊN

Luồn gió thổi đến nơi nào

ngọn lửa đang bừng cháy

cuộn lên sức sống nóng nung lòng tôi

cuộn lên sức sống cháy trong hồn tôi

Vì chúa chỉ đền khi nào

lòng người khát khao gặp chúa

tính thương rực cháy chiếu sáng linh hồn tôi ,

đốt lên ngọn lửa sáng soi lòng tôi .

Cháy lên vì gió

thổi đến nơi đây

gió thổi đến nơi đây

thổi cháy tâm tôi ,

cháy theo luồn gió

biến đổi người tôi

sống theo lời chúa

sống mãi đời vui

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.