HÁT CHO NGƯỜI HẦU VIỆC CHÚA – Cô Phương tôn vinh Chúa

 

Hát cho Người Hầu Việc Chúa

Một người ra đi truyền rao mang tình yêu đến cho muôn người.
Một đời hy sinh tận hiến cho niềm tin.
Và thời gian dẫu có qua mau, và mái tóc dẫu có bạc màu,
thì người vẫn đi mang chân lý đến mọi nơi.

Hầu việc Cha trên trời cao là niềm vui sướng trong cuộc đời.
Lời người luôn luôn dạy khuyên tôi nào quên.
Hầu việc Chúa dẫu lúc gian truân, nhờ cậy Chúa chớ có nản lòng và luôn vững tin tạ ơn Chúa trong mọi điều.

Tôi sẽ hát lên cho tấm lòng người hầu việc Chúa.
Tôi sẽ hát lên vì trần gian còn nhiều tội nhân.
Trọn cuộc đời dựng xây Vương Quốc Chúa Trời.
Tôi quyết mãi khắc ghi lời dạy dỗ trong trái tim này.
Nguyện xin Chúa Cha luôn ban phước cho người bình yên.
(Hát 2 lần).

Leave a Reply