CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY – Ms Nguyễn Văn Thái HT Giê-rê-mi tôn vinh Chúa

CHIÊN TRỜI XỨNG ĐÁNG THAY – Ms Nguyễn Văn Thái HT Giê-rê-mi tôn vinh Chúa

Chiên Trời Xứng Đáng Thay

 

Xứng đáng! Xứng đáng!

Chiên Con TrờiXứng đáng!

Xứng đáng! Chiên Con

TrờiXứng đáng! Xứng đáng!

Chiên Con TrờiXưa hy sinh

Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia!

Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia!

Ca khen Ngài Ha-lê-lu-gia!

Ngợi khen Cha

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.