Bài đố Kinh Thánh (trắc nghiệm) thứ 1

Bài đố Kinh Thánh (trắc nghiệm) thứ 1

 

Xin vui lòng bấm nút bên dưới để làm bài (dành cho người có gmail)

 

Bài đố Kinh Thánh trắc nghiệm (dành cho người không có gmail):

Xin vui lòng làm ra giấy hoặc đánh giấy dưới dạng word và nộp qua Zalo Ms Phan Kiều: 0908141676

Bài đố Kinh Thánh thứ 1:

1. Cuốn sách đầu tiên trong bộ Thánh Kinh là sách nào?

A. Sáng Thế ký

B. Xuất Ê-díp-tô ký

C. Dân số ký

D. Phục Truyền Luật lệ ký

2. Đức Chúa Trời đã sáng tạo cái gì vào ngày thứ hai?

A. Ánh sáng

B. Sinh vật dưới biển và chim chóc

C. Bầu trời

D. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao

3. Đức Chúa Trời đã sáng tạo cái gì vào ngày thứ tư?

A. Thảo mộc và cây cối

B. Động vật thủy sinh

C. Mặt trời, mặt trăng và các vì sao

D. Người nam và người nữ

4. Đức Chúa Trời đã sáng tạo cái gì vào ngày thứ năm?

A. Các động vật sống trên đất

B. Người nam và người nữ

C. Động vật thủy sinh và chim trời

D. Bầu trời

5. Đức Chúa Trời tạo dựng người nữ đầu tiên từ cái gì?

A. Từ 1 con khỉ

B. Từ bụi đất

C. Từ xương sườn của ông A-đam

D. Từ lời phán của Ngài

6. Ông A-đam đã ăn trái cấm trước bà E-va?

A. Đúng

B. Sai

7. Đức Chúa Trời đã trừng phạt con rắn thế nào vì tội dụ dỗ ông A-đam và bà E-và ăn quả cấm?

A. Phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời

B. Bị đuổi ra khỏi vườn

C. Bị đập nát đầu

D. Bị tuyệt chủng vĩnh viễn

8. Ai may quần áo cho ông A-đam và bà E-va?

A. Ông A-đam

B. Bà Ê-va

C. Đức Chúa Trời

9. Đức Chúa Trời đã trừng phạt ông A-đam và bà E-va ở đâu sau khi Ngài trục xuất họ khỏi vườn Ê-đen?

A. Phía Đông vườn Ê-đen

B. Phía Tây vườn Ê-đen

C. Phía Bắc vườn Ê-đen

D. Phía Nam vườn Ê-đen

10. Ca-in đã ở đâu sau cái chết của A-bên?

A. Tại xứ Nốt

B. Tại xứ Ca-na-an

C. Tại xứ Ê-đôm

D. Tại xứ Ai Cập

hieuquyen

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.