CON CHỈ LÀ TẠO VẬT – Tâm Smith HT Greenboro tôn vinh Chúa

CON CHỈ LÀ TẠO VẬT – Tâm Smith HT Greenboro tôn vinh Chúa

 

CON CHỈ LÀ TẠO VẬT

 

1. Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật,

Chúa thật í a sang giàu có gì mà dâng Chúa đâu,

có gì mà dâng Chúa đâu.

Vì trước mặt Chúa, Thái sơn cũng mọn hèn,

dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu.

Giữa đời tay không nhỏ bé,

biết tìm gì dâng hiến Ngài.

ĐK: Con xin dâng lên con người nhỏ bé

có chi đâu, có chi đâu? Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu?

Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa

gánh tội tình, gánh tội tình,

tháng năm máu Người đã đổ làm hy sinh.

2. Tình Chúa trao máu hồng tử nạn chưa cạn suối ơn an hoà,

dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua.

Tình Chúa ngời sáng ví như khung trời đầy

lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây,

cảm tạ tình thương tuyệt đối,

biết tìm chi dâng tiến Ngài.

3. Ðời sống bao tháng ngày còn lại,

e ngại những cơn mưa đời

sẽ làm lòng con úa phai, sẽ làm lòng con úa phai.

Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài,

là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi,

trót đời con đây nhỏ bé, trót đời xin dâng tiến Ngài.

 

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.