BÊN CẠNH GIÊ-XU – Đinh Thị Nhanh HT Giê-rê-mi tôn vinh Chúa

BÊN CẠNH GIÊ-XU – Đinh Thị Nhanh HT Giê-rê-mi tôn vinh Chúa

 

BÊN CẠNH GIÊ-XU

Giữa thế giới u mê đầy tăm tối, con lạc lõng giữa dòng đời.

Chẳng có Chúa Jesus trong lòng thì tâm linh con nào được thoả vui.

Bao nước mắt tuôn rơi từng đêm,

Chúa ôi! Vì thế gian chèn ép con hoài, tâm linh con đây vụn tan hỡi Ngài.

Chỉ duy Cha là nơi nương náu con.

Ở cạnh ngay bên chân Jesus lòng thấy luôn bình an.

Ngài là vầng đá cho con dựa nương,

Ngài là thuẫn đỡ cho con cậy trông.

Lời Chúa phán ơi con yêu ơi hãy đến đây cùng Cha.

Ta sẽ cất hết bao gánh nặng con và sẽ xoá hết bao lo buồn kia… cho con. 

Trong danh Chúa Jesus con thấy, tâm linh mình thoả vui yên bình thay, chẳng sợ chi gian khó.

Vì tình yêu nơi Ngài Cha gánh hết nơi Gô-gô-tha.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.