GIÊ-XU CHÚC TÔN GIÊ-XU – Ms Nguyễn Văn Thái HT Giê-rê-mi tôn cinh Chúa

GIÊ-XU CHÚC TÔN GIÊ-XU – Ms Nguyễn Văn Thái HT Giê-rê-mi tôn cinh Chúa

 

Giê-xu – Chúc tôn Giê-xu 

 

Giê-xu ! Chúc tôn Giê-xu. Chúng con luôn vui trong Danh Cha.

Tâm linh, cả cuộc sống con, tâm hồn thuộc Ngài, duy Chúa!

Vua muôn vua: Giê-xu! Chúa muôn chúa: Giê-xu.

Đã chết thế vì con: tình Cha cao quý.

Vua muôn vua: Giê-xu! Chúa muôn chúa: Giê-xu.

Vinh quang duy thuộc Ngài đến muôn ngàn năm.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.