CẦU CHO CHA MẸ 2 – Cô Nguyễn Thị Lượng

CẦU CHO CHA MẸ 2 – Cô Nguyễn Thị Lượng

 

CẦU CHO CHA MẸ 2

Sáng tác: Phương Anh
 
Xin Chúa í a chúc lành cho đời cha mẹ của con
Công ơn là như núi non dưỡng nuôi con bao ngày vuông tròn
Con xin đến trong đời an vui nhờ có ơn trời
Và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau
Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời
Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan
An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha
Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà
Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời
Dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha
Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời
Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan
An vui cũng như đau buồn luôn đẹp tấm lòng mẹ cha
Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà
Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời
Dù xa vô bờ vẫn nhờ đến tình mẹ cha
Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời
Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan
Xin cho cha mẹ con thắm mãi tình son của Chúa Trời
Cho con giữa gia đình luôn sống theo tình người con ngoan

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.