HÃY VỖ TAY REO MỪNG LÊN – nhóm trẻ cô Mai Dương

HÃY VỖ TAY REO MỪNG LÊN – nhóm trẻ cô Mai Dương

 

HÃY VỖ TAY REO MỪNG LÊN – tôn vinh Chúa bởi nhóm trẻ cô Mai Dương

Lời bài hát: Hãy Vỗ Tay Reo Mừng Lên

Hãy vỗ tay vui reo mừng lên,

Vua chúng ta chính Jesus, chính Jesus.

Vì Ngài trên ngôi Vua đang trị vì,

Vì Ngài trên ngôi vua đang trị vì.

Ngài đã phá tan vua trần gian, quyền ma vương.

Ngài đắc thắng quyền tối tăm trong khải hoàn ca.

Mọi quyền năng chí cao, chúc tôn hiển vinh thuộc duy Chúa! Ha-lê-lu-gia.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.