GẦN BÊN CHÚA (Ca sĩ nhí)

 

GẦN BÊN CHÚA của Nhạc Sĩ Bích Hạnh do ca sĩ nhí HT Giê-rê-mi tôn vinh Chúa.

Gần bên chúa, chúa ơi
Cho con gần chúa hơn
Gần bên chứa phước thay cho người theo chúa
Gần bên chúa để con không cảm thấy cô đơn,
Gần bên chúa để con yêu cha nhiều hơn.

Con trông mong cha từ sáng sớm trưa ban chiều
Mong tâm linh con gần chúa mãi không lìa xa
Con yêu cha luôn vì con được gần bên chúa
Chúa ơi cho con được gần bên chúa muôn đời.

Gần bên chúa, chúa ơi
Cho con gần chúa hơn
Gần bên chứa phước thay cho người theo chúa
Gần bên chúa để con không cảm thấy cô đơn,
Gần bên chúa để con yêu cha nhiều hơn.

Con trông mong cha từ sáng sớm trưa ban chiều
Mong tâm linh con gần chúa mãi không lìa xa
Con yêu cha luôn vì con được gần bên chúa
Chúa ơi cho con được gần bên chúa muôn đời.

Dù bao lúc khó nguy hay khổ đau,
Lòng đây trông chúa luôn luôn mỗi ngày
Từ trong trũng bóng đêm ngày luôn ở bên con
Gần bên cha khiến con luôn bình an.

Con trông mong cha từ sáng sớm trưa ban chiều
Mong tâm linh con gần chúa mãi không lìa xa
Con yêu cha luôn vì con được gần bên chúa
Chúa ơi cho con được gần bên chúa muôn đời. (x2)

Dù bao lúc khó nguy hay khổ đau,
Lòng đây trông chúa luôn luôn mỗi ngày
Từ trong trũng bóng đêm ngày luôn ở bên con
Gần bên cha khiến con luôn bình an.

Con trông mong cha từ sáng sớm trưa ban chiều
Mong tâm linh con gần chúa mãi không lìa xa
Con yêu cha luôn vì con được gần bên chúa
Chúa ơi cho con được gần bên chúa muôn đời.

Chúa ơi cho con được gần bên chúa muôn đời (x3)

Leave a Reply