NGƯỜI BÀ CON CỨU CHUỘC (Ru-tơ 2:1-23) – Ms Võ Đức Hoà

NGƯỜI BÀ CON CỨU CHUỘC (Ru-tơ 2:1-23) – Ms Võ Đức Hoà

Chủ-đề: Người Bà Con Cứu Chuộc

Kinh thánh: Rutơ 2:1-23.

Câu gốc: Rutơ 2: 13Nàng thưa rằng: Hỡi chúa! chúa đã an ủi và giục lòng kẻ tôi tớ chúa, cầu chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng các tớ gái chúa!

Cảm ơn Chúa cho chúng ta được cùng học Kinh thánh là Lời của Đức Chúa Trời. Hôm nay, chúng ta cùng học một nhân vật đặc biệt xuất hiện trong sách Ru-tơ, cũng là nhân vật quan trọng của sách Ru-tơ.

 

I/ – Người Bà Con Cứu Chuộc Là Ai? Ru-tơ 2:1

 

Trong tiếng Anh cũng như tiếng Việt đều dịch là Người Bà Con, chỉ nói lên sự quen biết thân tộc; nhưng trong nguyên ngữ Hi-bru thì danh từ phải được dịch là: Người Bà Con, Cứu Chuộc, vì có nhiều người là bà con, nhưng chỉ có một người duy nhất mới có quyền chuộc sản nghiệp cho gia đình chồng của Na-ô-mi.

Chúng ta phải biết người bà con nầy là bà con như thế nào với gia đình Na-ô-mi. Kinh thánh ghi rõ bà con bên chồng,… họ hàng Ê-li-mê-léc.

Với phong tục văn hóa Đông phương theo phụ hệ thì việc nhấn mạnh bà con bên chồng là tỏ ra rất thân cận, cùng huyết thống. Điều nhấn mạnh nầy sẽ khó hiểu đối với người theo văn hóa Tây phương, cũng giống như việc nhấn mạnh trong Ê-sai 49:15Đàn bà há dễ quên con mình cho bú, không thương đến con trai ruột mình sao? Dầu đàn bà quên con mình, ta cũng chẳng quên ngươi.

Khi Kinh thánh nói về con trai ruột. Cảm ơn Chúa cho chúng ta được làm người Việt Nam, chung văn hóa Đông phương với người Y-sơ-ra-ên, là những người được Đức Thánh Linh dùng viết ra Kinh thánh, nên dễ hiểu việc nhấn mạnh con trai.

Vì vậy khi nhấn mạnh bà con bên chồng hàm ý có liên hệ huyết thống. Đó là hình bóng cho Đấng Cứu Thế sẽ đến thế gian là Chúa Jêsus Christ, có liên hệ với dân Y-sơ-ra-ên, nhưng Chúa Jêsus Christ cũng là Đức Chúa Trời nên Ngài có liên hệ với con người, mà Đức Chúa Trời đã dựng nên theo hình và tượng của Chúa, Chúa còn hà sự sống của chính Ngài cho con người. Đó cũng là lý do khiến Đức Chúa Trời yêu thương thế gian hay thế nhân nầy.

Tác giả Thi thiên 8:4-8 phải thốt lên: Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó? Đức Chúa Trời yêu thương loài người như Cha yêu thương con xem Thi-thiên 103:13Đức Giê-hô-va thương xót kẻ kính sợ Ngài, Khác nào cha thương xót con cái mình vậy, còn Chúa yêu thương mọi loài như một người chủ yêu mến vật dụng của mình có. Đó là lý do Đức Chúa Christ đến thế gian để chịu chết đền tội cho con người là bà con thân thuộc của Ngài. I Ti-mô-thê. 1:15.

Ru-tơ 2:1 Giới thiệu thêm người bà con bên chồng nầy nữa: người có quyền thế và giàu có. Quyền thế chứng tỏ người bà con nầy có địa vị cao trọng trong xã hội thời đó.

Quyền thế của Người bà con nầy được thể hiện qua các công nhân phục tùng. Ru-tơ 2:4-5, cấm những công nhân không được đụng đến Ru-tơ, Ru-tơ 2:9.

Đến Ru-tơ 4:1, người bà con nầy có chỗ ngồi nơi cửa thành, là nơi dành cho những người được tôn trọng, tuy nhiên điều quan trọng là Người Bà Con nầy có một thứ quyền thế mà không ai có được, là Quyền Chuộc Sản Nghiệp của Ê-li-mê-léc có quyền sanh con nối dõi cho Ê-li-mê-léc, Ru-tơ 2:20.

Người bà con nầy giàu có. Người bà con nầy giàu có cỡ nào Kinh thánh không nói đến, nhưng trước mắt người có nhiều ruộng, có nhiều đầy tớ phục vụ, nhất là Người Bà Con nầy giàu có đến nỗi có khả năng chuộc lại sản nghiệp cho Ê-li-mê-léc.

Tên Người Bà Con nầy là Bô-ô. Bô-ô có nghĩa là Trong người có sức lực, tỏ ra Người Bà Con nầy là người có sức mạnh, mà sức mạnh từ bên trong. Sức mạnh từ bên trong hàm ý sức mạnh thuộc linh từ Chúa cho, quả thật Người Bà Con tên Bô-ô nầy có lòng yêu mến Chúa, khi gặp các con gặt, Bô-ô đã nhân danh Đức Giê-hô-va chúc phước cho họ và họ cũng chúc phước lại cho ông; ông cũng hiểu rõ luật pháp của Chúa qui định về việc đối xử với người nghèo, nhất là biết luật pháp của Chúa qui định việc chuộc sản nghiệp cho người đã chết, Ru-tơ 4:5.

Sách Ru-tơ được các học giả Kinh thánh nhìn nhận là sách bày tỏ hình bóng về sự cứu chuộc của Chúa Jêsus Christ thời Tân Ước. Cảm ơn Chúa, sự xuất hiện của Bô-ô người làm hình bóng về Chúa Jêsus Christ đã được giới thiệu đầy đủ từ huyết thống là Người Bà Con lại có quyền cứu chuộc, đến quyền thế, sự giàu có thuộc thể lẫn thuộc linh.  

Đó là lý do Kinh thánh khẳng định: Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác [ngoài Chúa Jêsus Christ]…Chỉ có một Đấng Trung Bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Chúa Jêsus Christ (Công vụ 4:12  ;  I Ti-mô-thê. 2:5.

 

II/ – Tư Cách Người Bà Con Cứu Chuộc. Ru-tơ 2:2-18

 

Qua phân đoạn nầy, chúng ta thấy được cách Người Bà Con, Cứu Chuộc tên là Bô-ô đối xử với những công nhân dưới quyền của mình.

Ru-tơ 2:4, Bô-ô đến gặp các công nhân của ông trong đồng ruộng, dĩ nhiên mục đích của Bô-ô đến là để kiểm soát việc thu hoạch mùa lúa của ông, nhưng Bô-ô đã chào họ với một lời chúc phước: “Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi! Chúng đáp: “Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho ông!”

Nghe giữa chủ tớ đối đáp, chúng ta nhận ra giữa họ có một tình thân dù hai giai cấp khác nhau, nhưng họ gặp nhau trong danh Đức Giê-hô-va, đúng như Lời Chúa dạy trong Ê-phê-sô. 6:5-9.

Ru-tơ 2:6-18, chúng ta thấy được lòng rộng rãi của Bô-ô đối với những công nhân, nhất là đối với thiếu phụ trẻ Ru-tơ.

Chúng ta phải ngạc nhiên khi nghe Bô-ô hỏi các công nhân về Ru-tơ. Tôi tin rằng những người gặt lúa thuê cho Bô-ô, cũng như những đầy tớ gái theo sau con gặt đặng bó lúa, và chắc chắn cũng có nhiều người nghèo trong xứ đi mót lúa như Ru-tơ, nghĩa là rất đông người, nhưng Bô-ô đã chú ý đến Ru-tơ và ông đã hỏi: “Người gái trẻ nầy là con của ai?”

Theo Kinh thánh ghi lại Ru-tơ 2:2-3, đã nói rõ về Ru-tơ:

Ru-tơ là người Mô-áp, nhắc đến Ru-tơ thuộc dân tộc bị rủa sả, (Phục. 23:3)

Cảnh mẹ chồng và nàng dâu góa bụa, không có nghề nghiệp sinh sống, xuống tới mức phải đi mót lúa.

Rõ ràng Na-ô-mi một là già, hai là sỉ diện không thể đi mót lúa, mà chỉ có Ru-tơ. Xét như thế, Ru-tơ là người không có giá trị vì thuộc dân tộc bị rủa sả; lại chỉ nàng dâu góa bụa nơi xứ lạ, cuối câu 3, một hi vọng từ dưới đáy xã hội đã đẩy Ru-tơ vươn lên với những lời: Té ra may cho nàng gặp sở đất của Bô-ô, về họ hàng Ê-li-mê-léc.

Cách diễn đạt nầy làm tôi nhớ đến cách Chúa Jêsus mô tả đứa con trai hoang đàng từ địa vị của một công tử con nhà giàu, được cưng chìu vì là con trai út, không phải làm việc cực nhọc vì người anh đã gánh hết. Nó tóm thâu phần gia tài mà nó được chia, đi phương xa tự do sống. Câu chuyện đến đây đã lên cao điểm: nhiều tiền, không ai quản lý tự do ăn chơi hoang đàng. Đến đây, nó bắt đầu đi xuống từ hết tiền, phải đi làm mướn, phải chăn heo là con vật người Y-sơ-ra-ên kể không sạch nhưng nó phải phục vụ những con vật không sạch; rồi đói quá muốn lấy thức ăn của heo ăn, đến đây nó xuống ngang hàng con heo; và cuối cùng nó muốn lấy thức ăn của heo ăn mà ăn cho no, nhưng người ta không cho, đến đây nó xuống thấp hơn con heo, người ta thương con heo hơn là thương nó. Xuống đến cực điểm con người, Kinh thánh ghi lại: Vậy nó mới tỉnh ngộ…đưa đến hành động. Ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha… “ (Luca 15:17-18)

Nhìn theo mắt của con người thì té ra may cho nàng là một tình cờ ngẫu nhiên, nhưng trong ý chỉ của Đức Chúa Trời rõ ràng là một sự sắp xếp của Đức Chúa Trời đưa Ru-tơ từ Mô-áp, một dân bị bỏ về đất hứa, đưa Ru-tơ đến đồng ruộng của Người Bà Con, Cứu Chuộc tên Bô-ô.

Và chúng ta thấy đức tin của Ru-tơ nơi Đức Chúa Trời của Na-ô-mi, Ru-tơ 1:16 đã bắt đầu được Chúa ban phước, được thưởng:

Ru-tơ 2:5-7, Ru-tơ được lời chứng tốt về lòng hiếu kính với mẹ chồng và siêng năng.

Ru-tơ 2:8-18, Ru-tơ được chủ ruộng hậu đãi cho ăn uống chung, được cho mót lúa trở thành người lượm lúa, từ những con gặt được lịnh chủ Bô-ô cố tình để sót lại.

Chúng ta còn nói gì được lòng rộng rãi của Bô-ô dành cho Ru-tơ, với một điều kiện: “… Chớ đi mót trong ruộng khác, và cũng đừng xa khỏi chỗ nầy”.

II Samuên 9:6-8 ghi lại một người tên Mê-phi-bô-sết, bị tật hai chân, lại là cháu của vua Sau-lơ thù nghịch với Đa-vít, được Đa-vít ban ơn cho nhận lại sản nghiệp lại, được ngồi ăn đồng bàn với vua như một con trai của vua, II Samuên 9:11.

Một đặc ân quá lớn đến nỗi Mê-phi-bô-sết nói rằng: “Kẻ tôi tớ vua là gì, mà vua lại đoái mắt đến một con chó chết, như tôi đây?”

Tất cả là “Nhờ ân điển, bởi đức tin… điều đó không đến từ anh em” (Ê-phê-sô. 2:8). Đây cũng là lý do các học giả Kinh thánh gọi sách Ru-tơ làm hình bóng về sự cứu chuộc của Chúa Jêsus Christ đối với loài người.

Giống như tâm tình của các tác giả của những bài thánh ca đối với công lao cứu chuộc của Chúa Jêsus Christ, họ nói: “Lạy Jêsus ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu”; hoặc: “Điều nầy thật sao, chính tôi lại được Chúa yêu”; hoặc: “Khi trước tôi là tội nhân, đâu đáng gì Chúa ban ơn”

Truyện kể có một thanh niên hư hỏng được nghe Tin Lành nên tin Chúa và được Chúa biến cải đời sống. Từ khi tin Chúa được đổi mới, đi đâu hoặc gặp ai, anh cũng lẩm bẩm: Tại sao là tôi? Tại sao là tôi? Nhiều người cho rằng anh bị bệnh tâm thần. Một hôm, vị Mục sư hỏi anh: ‘Sao từ ngày tin Chúa, anh cứ lẩm bẩm: Tại sao là tôi, hoài vậy? Người thanh niên đó đáp: Thưa Mục sư, vì tôi không hiểu sao có hàng tỉ người tốt giỏi thông minh trên thế giới, Chúa lại yêu thương tôi, bằng lòng cứu chuộc tôi. Tôi ngạc nhiên quá tại sao là tôi?

 

III/ – Thái Độ Đối Với Người Bà Con – Cứu Chuộc. Ru-tơ 19-23

 

Khi Na-ô-mi nghe nói biết được có một người bà con thân thuộc tốt như vậy, biết được Người Bà Con có quyền chuộc sản nghiệp cho mình, thì Na-ô-mi làm gì? Có dửng dưng không? Có nghi ngờ không? Có thắc mắc không?

Cảm ơn Chúa, Na-ô-mi chỉ mới nghe nói nhưng hoàn toàn hợp lý, nhất là mắt của bà nhìn thấy thành quả số lúa mà con dâu của bà mang về, mắt thấy tai nghe bà Na-ô-mi không nghi ngờ, không còn thắc mắc, mà nói với Ru-tơ: Nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người… . Bà Na-ô-mi đã khuyến khích Ru-tơ bước vào mối liên hệ với Bô-ô, Người Bà Con, Cứu chuộc.

Nói đến đây, lòng chúng ta phải hổ thẹn xin Chúa tha tội cho thân hữu của chúng ta, và của chính mỗi chúng ta nữa. Tại sao nói như vậy? Vì bao nhiêu lần người tin Chúa Jêsus đi ra làm chứng về Chúa, hoặc trong những buổi truyền giảng Tin Lành, khi chúng ta khuyên mời một thân hữu tin Chúa, chúng ta thường nghe trả lời:

Để tôi tìm hiểu thêm.

Cũng có người đáp để tôi hỏi cha mẹ tôi. Câu đáp giống như hiếu thảo. Nhưng ở đây không phải thật sự là phải hiếu thảo. Vì có biết bao nhiêu người đó có hỏi cha mẹ mình đâu. Vả lại, nếu người đó hiếu kính cha mẹ thì người đó nên mau mau lẹ lẹ ăn năn tội tiếp nhận Chúa Jêsus Christ trước, rồi nhận được kinh nghiệm, qua việc tin Chúa được đổi mới, con người mới của mình lúc đó có thể làm chứng về Chúa cho cha mẹ để cha mẹ được cứu như mình, đâu thể nào để cha mẹ đi vào chốn hình khổ đời đời.

Nói chung là rất nhiều người thay vì đáp ứng lòng yêu thương của Đức Chúa Trời qua Chúa Jêsus Christ như thái độ của Na-ô-mi và Rutơ đáp ứng đối với Bô-ô, một Người Bà Con, Cứu Chuộc, họ đã nêu ra những lý do giả dối để từ chối ơn ban của Đức Chúa Trời, và buồn thay, họ đi vào chốn hình khổ cách đáng tiếc. Muốn thật hết lòng.

 

 

                                                                             

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.