TỘI LỖI CỦA DÂN NGOẠI (Rô-ma 1:18-32 phần 1) – TIMOTHE

[ipages id="8"]

Leave a Reply