GIÊ-XU BÂY GIỜ CON LẠI CÙNG NGÀI – Phu nhân thầy Đinh Văn Bông tôn vinh Chúa

GIÊ-XU BÂY GIỜ CON LẠI CÙNG NGÀI – Phu nhân thầy Đinh Văn Bông tôn vinh Chúa

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.