Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO TĐ ĐINH THỊ LẠC QUẢN NHIỆM CẦN 1 300 USD ĐỂ ĐỦ TÀI CHÁNH MUA VẬT LIỆU XÂY HỘI THÁNH

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH DO TĐ ĐINH THỊ LẠC QUẢN NHIỆM CẦN 1 300 USD ĐỂ ĐỦ TÀI CHÁNH MUA VẬT LIỆU XÂY HỘI THÁNH

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Hội Thánh do cô Truyền đạo Đinh Thị Lạc quản nhiệm (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) đã làm móng và đổ trụ, hiện tại HT thiếu tài chánh để mua gạch, xì và cát để xây.

Xin nhờ HT cũng như quý Ms cầu thay để đủ tài chánh mua vật liệu

30 000 000 VNĐ =1 300 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.