DẦU TÔI NÓI ĐƯỢC CÁC THỨ TIẾNG LOÀI NGƯỜI…(I Cô-rinh-tô 13) – Bà Ms Võ Đức Hòa tôn vinh Chúa

DẦU TÔI NÓI ĐƯỢC CÁC THỨ TIẾNG LOÀI NGƯỜI…(I Cô-rinh-tô 13) – Bà Ms Võ Đức Hòa tôn vinh Chúa

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.