NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC GỌI NHƯNG ÍT KẺ ĐƯỢC CHỌN?(Mathiơ 22:1-14) – Ms Võ Minh Bảo Ngọc

NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC GỌI NHƯNG ÍT KẺ ĐƯỢC CHỌN?(Mathiơ 22:1-14) – Ms Võ Minh Bảo Ngọc

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.