Cầu thay cho vấn đề: CHÁU NGUYỄN THANH PHONG (SINH NĂM 1976) – VỢ CHỒNG TRUYỀN ĐẠO TRƯƠNG HỮU TÂM ĐANG NUÔI – ĐANG BỊ BỆNH

Cầu thay cho vấn đề: CHÁU NGUYỄN THANH PHONG (SINH NĂM 1976) – VỢ CHỒNG TRUYỀN ĐẠO TRƯƠNG HỮU TÂM ĐANG NUÔI – ĐANG BỊ BỆNH

Xin quý Hội Thánh cầu nguyện cho:

Cháu Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1976) – vợ chồng Truyền đạo Trương Hữu Tâm đang nuôi – đang bị bệnh đau khớp, tay chân teo tóp mà lại không ăn uống gì được.

Mong quý vị Hội Thánh hết lòng cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho cháu.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.