MEN CỦA NGƯỜI PHA-RI-SI VÀ NGƯỜI SA-ĐU-SÊ (Ma-thi-ơ 16:5-12) – Ms Võ Cao Phúc

MEN CỦA NGƯỜI PHA-RI-SI VÀ NGƯỜI SA-ĐU-SÊ (Ma-thi-ơ 16:5-12) – Ms Võ Cao Phúc

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.