Cầu thây cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM DO MS K LẾCH QUẢN NHIỆM CẦN XÂY NHÀ VỆ SINH

Cầu thây cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM DO MS K LẾCH QUẢN NHIỆM CẦN XÂY NHÀ VỆ SINH

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

 Ms Đinh K Lếch  (thuộc quản lý của Ms Đinh Dĩa) cần xây nhà bếp và nhà vệ sinh.

Tổng cộng: 20 000 000 VNĐ  

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.