Cầu thay cho vấn đề: CÔ LƯƠNG THỊ NGỌC THU CẦN MUA 1 ĐIỆN THOẠI MỚI (130 USD) 

Cầu thay cho vấn đề: CÔ LƯƠNG THỊ NGỌC THU CẦN MUA 1 ĐIỆN THOẠI MỚI (130 USD) 

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho:

Cô Lương Thị Ngọc Thu (Trần Việt) đang cần tài chính để:

1. Mua 1 điện thoại mới: 130 USD

Xin Chúa tiếp trợ và chữa lành cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.