Cầu thay cho vấn đề: TRUYỀN ĐẠO TRẦN NGỌC VIỆT Ở TẠI CẦN THƠ BỊ BỆNH U ÁC TRỰC TRÀNG TRONG ĐƯỜNG RUỘT NẶNG, VIÊM LOÉT ĐƯỜNG RUỘT ĐANG CHUẨN BỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN CẦN THƠ

Cầu thay cho vấn đề: TRUYỀN ĐẠO TRẦN NGỌC VIỆT Ở TẠI CẦN THƠ BỊ BỆNH U ÁC TRỰC TRÀNG TRONG ĐƯỜNG RUỘT NẶNG, VIÊM LOÉT ĐƯỜNG RUỘT ĐANG CHUẨN BỊ PHẪU THUẬT TẠI BỆNH VIỆN CẦN THƠ

Xin quý Hội Thánh cầu nguyện cho:

Truyền đạo Trần Ngọc Việt ở tại Cờ Đỏ, Cần Thơ bị bệnh u ác trực tràng trong đường ruột nặng, viêm loét đường ruột chuẩn bị phẫu thuật tại bệnh viện Cần Thơ. 

Mong quý vị Hội Thánh hết lòng cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho thầy và tiếp trợ cho đầy tớ của Ngài đủ tài chính để lo viện phí.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.