Cầu thay cho vấn đề: PHU NHÂN MS ĐINH DĨA ĐANG CẦN TÀI CHÍNH (425 USD) ĐỂ PHẪU THUẬT VÌ CÔ BỊ CARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ THUỲ (P)

Cầu thay cho vấn đề: PHU NHÂN MS ĐINH DĨA ĐANG CẦN TÀI CHÍNH (425 USD) ĐỂ PHẪU THUẬT VÌ CÔ BỊ CARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ THUỲ (P)

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho:

Phu nhân Ms Đinh Dĩa: cô Đinh Thị Hành đang nằm tại bệnh viện Quãng Ngãi. Cô được chuẩn đoán bị: CARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ THUỲ (P). Hiện tại, cô đang chuẩn bị mổ phẫu thuật. 

Tổng cộng: 10 000 000 VNĐ = 425 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.