Tri ân Gia đình cô Tâm Smith đã tặng quà Giáng Sinh cho cô Thanh Vân (phu nhân Ms Võ Đình Chánh); gia đình Tđ Trương Hữu Tâm, thầy cô Trần Ngọc Việt, Giáo sư Huỳnh Thị Thanh

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.