Cầu thay cho vấn đề: PHU NHÂN MS ĐINH DĨA ĐANG BỊ: CARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ THUỲ

Cầu thay cho vấn đề: PHU NHÂN MS ĐINH DĨA ĐANG BỊ: CARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ THUỲ

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho:

Phu nhân Ms Đinh Dĩa: cô Đinh Thị Hành đang nằm tại bệnh viện Quãng Ngãi. Cô được chuẩn đoán bị: CARCINOMA TUYẾN GIÁP DẠNG NHÚ THUỲ (P)

Xin Chúa tiếp trợ và chữa lành cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.