Cầu thay cho vấn đề: MS VÕ ĐỨC HOÀ (QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH GIÊ-RÊ-MI) ĐANG BỊ BỆNH

Cầu thay cho vấn đề: MS VÕ ĐỨC HOÀ (QUẢN NHIỆM HỘI THÁNH GIÊ-RÊ-MI) ĐANG BỊ BỆNH

Xin Hội Thánh cầu thay cho Ms Võ Đức Hoà – quản nhiệm Hội Thánh – đang bị bệnh.

Xin Chúa chữa lành cho tôi tớ Ngài theo ý muốn Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.