Cầu thay cho vấn đề: CÔ LƯƠNG THỊ NGỌC THU CẦN MUA 1 ĐIỆN THOẠI MỚI (100 USD) & 1 MÁY TÍNH MỚI (150 USD)

Cầu thay cho vấn đề: CÔ LƯƠNG THỊ NGỌC THU CẦN MUA 1 ĐIỆN THOẠI MỚI (100 USD) & 1 MÁY TÍNH MỚI (150 USD)

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho:

Cô Lương Thị Ngọc Thu (Trần Việt) đang cần tài chính để:

1. Mua 1 điện thoại mới: 100 USD

2. Mua 1 máy tính mới: 150 USD

Xin Chúa tiếp trợ và chữa lành cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.