Cầu thay cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM CỦA THẦY ĐINH TRANG Ở SƠN HÀ, QUÃNG NGÃI CẦN TÀI CHÍNH (260 USD) ĐỂ MUA BỤC GIẢNG, GHẾ, QUẠT PHỤC VỤ CHO MÙA LỄ NOEL SẮP TỚI

Cầu thay cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM CỦA THẦY ĐINH TRANG Ở SƠN HÀ, QUÃNG NGÃI CẦN TÀI CHÍNH (260 USD) ĐỂ MUA BỤC GIẢNG, GHẾ, QUẠT PHỤC VỤ CHO MÙA LỄ NOEL SẮP TỚI

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho:Điểm nhóm do Ms Đinh Trang quản nhiệm cần tài chính để mua cho Hội Thánh:

– 1 cái bục giảng

– 30 cái ghế

– 2 cái quạt

Tổng cộng: 6 000 000 VNĐ = 260 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.