Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH MỚI LÀNG 53 (DÂN TỘC H,ROI ) CẦN QUÀ TẶNG CHO CÁC EM THIẾU NHI KHOẢNG 90 PHẦN(Tổng cộng: 5 000 000$ Triệu đồng)

Cầu thay cho vấn đề: HỘI THÁNH MỚI LÀNG 53 (DÂN TỘC H,ROI ) CẦN QUÀ TẶNG CHO CÁC EM THIẾU NHI KHOẢNG 90 PHẦN(Tổng cộng: 5 000 000$ Triệu đồng)

Xin Hội Thánh cầu nguyện cho:

Hội thánh mới làng 53 (dân tộc H,roi)xả suối bạc sơn Hòa Phú Yên 

Lễ kỹ niệm Mừng Chúa giáng sinh 2022 và ra mắt Hội Thánh Chúa nhật ngày 18/12/2022

Dự chỉ. Tiệc Mừng Chúa giáng sinh 

Quà tặng cho các cháu thiếu nhi khoản 90 phần 

Ước tính. 5.000.000$ năm triệu đồng 

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.