Cầu thay cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM CỦA THẦY ĐINH RÁCH CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ TỔ CHỨC LỄ GIÁNG SINH & MUA QUÀ CHO THIẾU NHI (Tổng cộng: 100 USD)

Cầu thay cho vấn đề: ĐIỂM NHÓM CỦA THẦY ĐINH RÁCH CẦN TÀI CHÍNH ĐỂ TỔ CHỨC LỄ GIÁNG SINH & MUA QUÀ CHO THIẾU NHI (Tổng cộng: 100 USD)

Xin Hội thánh cầu nguyện cho:

Điểm nhóm do thầy Đinh Rách quản nhiệm ở khu vực Sơn Linh, Sơn Hà, Quảng Ngãi cần tài chính để tổ chức lễ Giáng Sinh và mua quà cho thiếu nhi (11 em).

Tổng cộng: 100 USD

Xin Chúa tiếp trợ cho Hội Thánh theo ý muốn của Ngài.

Trả lời bình luận

Your email address will not be published. Required fields are makes.